Scroll To

Ný landskönnun á mataræði Íslendinga

Embætti landlæknis, Matvælastofnun, Matís og Rannsóknastofa í næringarfræði við Háskóla Íslands og Landspítala undirrituðu á dögunum viljayfirlýsingu þar sem fram kom eindreginn vilji þeirra til að hefja undirbúning og framkvæmd nýrrar landskönnunar á mataræði Íslendinga. Um leið var skorað á stjórnvöld að tryggja fjármagn í þennan mikilvæga þátt, bæði til framkvæmdar könnunarinnar sem og til uppbyggingar innviða sem nauðsynlegir eru fyrir framkvæmdina.

Mataræði er einn af veigamestu áhrifaþáttum heilsu ásamt því að vera megin áhættuþáttur fyrir sjúkdómsbyrði hér á landi. Landskannanir á mataræði eru forsenda þess að hægt sé að fylgjast með þróun mataræðis, neyslu næringarefna, aukefna og aðskotaefna meðal landsmanna.

Gagnsemi slíkra kannana er vel þekkt og nýtast niðurstöður við forvarnir gegn langvinnum sjúkdómum, t.d. sykursýki tegund 2, við gerð markmiða og áherslna í heilsueflingu og forvörnum á sviði næringar, við áhættumat og áhættukynningu vegna matvælaöryggis og neytendaverndar, við fræðslu og ráðgjöf til stjórnvalda, fyrirtækja og gerð ráðlegginga um mataræði fyrir almenning.